بازی از کی بپرسم؟

یک سرگرمی باحال برای تجربه کارتیمی در کنار دوستان
این بازی‌ها به شما و دوستانتان، فرصت دور هم جمع شدن و کار کردن در کنار هم به عنوان یک تیم را می‌دهد. بدون شک هر یک از اعضا به فراگیری موضوعی خاص علاقه‌مند هستند. یک موضوع را انتخاب و درباره آن سوالاتی مطرح کنید. موضوعات می‌تواند درباره وقایع در جریان، تاریخچه یک تیم ورزشی محلی، تاریخچه شرکت یا سوالات کلی و عمومی باشد. افراد را به گروه‌هایی با تعداد مساوی تقسیم‌بندی کرده و حتی‌الامکان تعداد افراد در هر گروه برابر باشد. بازی را از یک گروه شروع کرده و سوالی را مطرح کنید. به هر تیم 10 ثانیه فرصت پاسخگویی بدهید. چنانچه تیم نخست از پاسخ به سوال درماند، فرصت را به گروه دیگر بدهید. در نهایت تیمی که بیشترین امتیاز را کسب کرد برنده مسابقه است.

چاپ   ایمیل