افزایش همدلی با اشتراک تجربیات

تجربیات خود را با اعضای تیم به اشتراک بگذارید
هنگامی که فردی تجربیات قبلی خود را با شما به اشتراک می‌گذارد، اعتماد بین شما با سرعت بیشتری ایجاد می‌شود. به اشتراک‌گذاری تجربیات، احساس همدلی را به همراه خواهد داشت. اگر می‌خواهید بین اعضای تیم اعتمادسازی کنید، باید شروع بحث را به دست بگیرید. صحبت‌های شما باید فاصله بین افراد و تیم‌ها را کاهش دهند و منجر به یکپارچگی و یکدلی اعضا شوند. به اشتراک‌گذاری تجربیات، یکی از راه‌های ایجاد اعتماد و ارتباط بین افراد است.
 

چاپ   ایمیل