تفاوت‌های فردی در تیم!

تفاوت‌های فردی در تیم جدی بگیرید
بهتر است اعضای یک تيم دارای تیپ‌های شخصيتی متفاوتی باشند. وجود افراد مختلف با نقطه نظرات گوناگون باعث تکمیل کردن يکديگر خواهد شد و باعث میشه مسائل را از جوانب مختلف بررسی کنید. به عنوان مثال تصور کنید که تمام افراد تيم نسبت به ایده‌شان خوش‌بين باشند و هیچ کدام جوانب منفی و عوامل شکست را بررسی نکنند، مسلما خوش‌بینی آن‌ها را دچار باور به موفقیت می‌کند، اما با داشتن فردی منتقد قادر خواهند بود تا تعادل را در تیم حفظ کنند و یکدیگر را به چالش بکشند.

 


چاپ   ایمیل