سینی چای ریز حرفه ای

نوآوری:

یک ایده  خلاقانه برای سینی چای ریز حرفه ای 

 

در همه این موارد، مخترعان خلاق با کثف این نیاز، یک سینی چای ریز تمام عیار براون طراحی کردن که علاوه بر کمک به حل مشکل چای ریختن و مخاطرات خاص اون


چاپ   ایمیل