ساخت جاکفشی

نوآوری:

ایده خلاقانه برای ساخت جاکفشی.

 

 

 

وارد هر خانه ای که می شویم ابتدا باید کفش ها را در جاکفشی قرار دهیم، جاکفشی ها در همه خانه ها وجود دارند و چه بهتر که برای ساخت آن ها از ایده های خلاقانه و جالب استفاده کنیم.


چاپ   ایمیل