خانه معکوس

خانه معکوس یکی خانه های جذاب دنیا به شناخته شده است .

این خانه به شکلی معکوس قرار گرفته است و با ورود آن  به دنیا را معکوس یا بر عکس میبینید.

 

 

خانه معکوس یعنی در واقع باید از سقف و شیروانی وارد این خانه بشوید و باید عادت  کنید که روی سقف راه میروید همه چیز در این خانه معکوس است و حتی ماهی های داخل آکواریوم هم برعکس هستند.


چاپ   ایمیل