گروه طراحان ایده پرداز کاسپین

مهدی قاسمی
مهدی قاسمیمدیرعامل گروه طراحان ایده پرداز کاسپین
بنام حضرت حق که دست اوست بالاترین دست هاست.
سپاس خدای را که تفکر و تعلق را در وجود انسان نهاد و به ما این راده را داده است که خود برای سرنوشتمان تصمیم بگیریم.
گروه طراحان ایده پرداز کاسپین متشکل از گروهی از جوانان با ایمان، خلاق و پر استعداد کشور عزیزمان ایران می باشد که افتخار مدریت این گروه عزیز با اینجانب مهدی قاسمی می باشد و خوشحالیم که توانسته ایم در این مدت هرچند کوتاه از بهترین ها در این عرصه شویم و این را به خاطر داریم که اگر اولین نیستیم جزئی از بهترین ها خواهیم بود و برای رسیدن به شعاری که به آن ایمان داریم تلاش می کنیم.
ارائه خدمات به یک مشتری پایان یک معامله نیست و بلکه شروع یکی دوستی برای رشد و ارتقاء دو طرف می باشد.
هر یک از شما دوستان عزیزی که دارای ایمان، ایده، خلاقیت،  اراده بالا هستید می توانید به تیم گروه طراحان ایده پرداز کاسپین ملحق شوید.
مسعود قاسمی
مسعود قاسمیرییس هیئت مدیره
ابوالفضل سلمانیان
ابوالفضل سلمانیانعضو هیئت مدیره
سمیه قاسمی
سمیه قاسمیعضو هیئت مدیره