نتایح تست شخصیت شناسی MBTI

نتایج تست شخصیت شناسی MBTI که توسط تیم متخصص و مجرب گروه طراحان ایده پرداز کاسپین بازنگری شده است را می توانید با کلیک بر روی هر کدام از الگوهای رفتاری زیر مطالعه نمایید. * قابل توجه مدیران مدارس دبیرستان و هنرستان ها: گروه طراحان ایده پرداز کاسپین این امکان را بوجود آورده است که با حضور یکی از مشاورین کارآفرینی و خلاقیت مجموعه در مدارس، نسبت به انجام تست MBTI را برای دانش آموزان اقدام نماید. بدیهی است شناخت شخصیت روانشناختی دانش آموز بسیار نسبت به انتخاب رشته و ادامه مسیر با اهمیت بوده و تست در این زمینه بسیار یاری رسان این عزیزان خواهد بود.

.

تحلیلگران

تیپ شخصیتی MBTI الگوی منطقی INTP
تیپ شخصیتی MBTI الگوی برنامه ریز INTJ
تیپ شخصیتی MBTI الگوی فرمانده ENTJ
تیپ شخصیتی MBTI الگوی کارآفرین
.

نگهبانان

تیپ شخصیتی MBTI الگوی آزمایشگر
تیپ شخصیتی MBTI الگوی مدافع
تیپ شخصیتی MBTI الگوی مدیر اجرایی
تیپ شخصیتی MBTI الگوی پشتیبان
.

مکتشفین

تیپ شخصیتی MBTI الگوی ماجراجو
تیپ شخصیتی MBTI الگوی هنرمند
تیپ شخصیتی MBTI الگوی متقاعد کننده
تیپ شخصیتی MBTI الگوی سرگرم کننده
.

دیپلمات ها

تیپ شخصیتی MBTI الگوی حمایتگر INFJ
تیپ شخصیتی MBTI الگوی رویا پرداز INFP
تیپ شخصیتی MBTI الگوی مبارز ENFP
تیپ شخصیتی MBTI الگوی سردسته ENFJ
.