آکادمی صفر تا صد بورس

1,980.000ریال

برگزاری کارگاه فصلی تحلیل صنایع پیشرو بورس با تدریس مهندس سید رضا هاشمی و مهندس محمود جعفری فر